Biuro organizuje wyjazdy turystyczne & wyjątkowe eventy od 1994 r.
   Dbamy o jakość, bo ilość przychodzi każdego roku jak w turystyce i gospodarce.

 

32 206 96 05

32 253 05 37
pon-pt: 9-17, sob: 10-13
 
Oferty dnia
 
 
BP Gryf adres centrum miasta

Polska i Ukraina Solidarność   
   Katowice ul. Opolska 17,
   tel. 32 206 9605, 32 253 0537
   telefon kom. 509 377 825
   kontakty i zobacz dojazd

 
Komunikaty BP Gryf
Wakacje wyloty z Niemiec
Blog BP GRYF
Reklama tylko dobre opcje
 
 

Szanowni Państwo, drogi użytkowniku.
 
25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Organizator turystyki, wczasy, wycieczki, weekend wyjazdy
 
I. Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
 
Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. 
 
Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Biuro Podróży Gryf  
Dlaczego chcemy i musimy przetwarzać dane?
Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:
 
realizacji zamawianych usług turystycznych w BP GRYF oraz z tym związanych, niezbędnych kontaktów
prowadzenia działań  marketingowych realizowanych przez BP GRYF, uzupełnienia dodatkowe informacje
rozpatrywanie wniosków, zachowania korespondencji z BP GRYF
 
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.
 
Komu możemy przekazać dane?
 
Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do hoteli, linii lotniczych innych Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.
 
Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?
 
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.
 
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?
 
Każde przetwarzanie Państwa danych jest oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
 
 
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach; utrzymania kontaktów z BP GRYF, zawarcia umowy , zlecenia zamówienia, marketingowych oraz celach analitycznych. W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności BP GRYF, w tym zapisywanych w plikach cookies. Zgoda obowiązue również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).
 
Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.
 
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH informacje uzupełniające.
1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Administratorem danych osobowych Klienta jest Organizator - BP Gryf, ul. Opolska 17 lok B-3, 40-084 Katowice.
 
2. Organizator prowadzi bazę danych osobowych, czyli informacji identyfikacji kujących osoby fizyczne. Organizator gwarantuje maksymalną i dostosowaną do aktualnego poziomu bezpieczeństwa ochronę danych osobowych. Poprzez zawarcie Umowy a Klient potwierdza w swoim imieniu oraz w imieniu wszystkich uczestników, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie przedstawionym w Umowie Zgłoszeniu.
 
3. Klient zawierający Umowę zobligowany jest do przekazania przedstawicielom Organizatora, danych osobowych umożliwiających przekroczenie granicy Rzeczpospolitej Polskiej, odbycie podróży oraz pobyt zgodnie z warunkami poszczególnych państw. W tym celu konieczne jest udostępnienie przez Klienta podstawowych danych, które określone są kierunkiem podróży:
 
a) jeśli podróż odbywa się do krajów Unii Europejskiej, wystarczające dane to: • imię i nazwisko według dowodu tożsamości, data urodzenia, • adres do korespondencji, • numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail niezbędne celem kontaktu w przypadku wszelkich zmian w rozkładach lotów,
b) jeśli podróż odbywa się poza granice Unii Europejskiej, w zależności od celu podróży, dodatkowo: • numer i data ważności paszportu, • obywatelstwo, • miejsce urodzenia.
 
4. Dane osobowe Klienta oraz osób towarzyszących będą wykorzystywane w następujących celach:
- zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO),
- wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO),
- dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 
5. Dane osobowe Klienta Organizator będzie wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
- czas trwania umowy,
- czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
- czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
- czas do momentu wycofania zgody.
 
6. Wszelkie dane osobowe przechowywane są w formie elektronicznej oraz w formie archiwum dokumentacji.
 
7. W przypadkach określonych w RODO, Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Niezależnie od praw wymienionych wyżej Klient może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Jego danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Klient ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 
8. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Klienta Organizator może przekazać - oprócz osobom upoważnionym przez Organizatora – innym podmiotom, w tym:
a) podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
b) innym administratorom, w szczególności do Towarzystwo Ubezpieczeniowe Signal Iduna Polska TU S.A., któremu Organizator może przekazać dane osobowe Klienta i wszystkich osób towarzyszących mu w imprezie turystycznej w ramach listy osób ubezpieczonych dla celów związanych z realizacją świadczeń będących przedmiotem umowy z Ubezpieczycielem (wykorzystywane dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny).
 
9. Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
10. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Klient może się skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Dodatkowe informacje i też Państwa obowiązki  dotyczące zapoznania się z nowymi wymoganiami w sprawie UBEZPIECZENIA. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami zawartymi na odsłonie: Dokumenty , są tam dodatkowe informacje do pobrania w formie PDF.
 

 

 
Piłkarskie ligi EUROPY, rozgrywki w 2022 i 2023 roku, zapraszamy.
Jedziemy na mecze piłkarskie z biletami.
 
Wyjazdy na mecze piłkarskie EUROPA i TOP kluby piłkarskie z biletem na mecze w 2022 i 2023 roku
 
 
 
 
 
 
 
ZIMA wyjazdy na narty i po zdrowie, baseny termalne, blisko Polski, dobre oferty.
Wyjazdy na narty oraz baseny termalne dobre opcje na LATO i zimę dla narciarzy
 
 
 
Austria zima narty losowe oferty z wybranych obszarów narciarskich
 
wyjazdy na narty oraz baseny termalne lato i zima
 
Wyjazdy na narty oraz baseny termalne dobre opcje na LATO i zimę dla narciarzy
 
 
 
 

Salony Motor Show wyjazdy 2022 r., wszędzie przyciągają miliony turystów! w naszej ofercie: Monachium, Dubai, Paryż, Frankfurt, Mediolan, Praga i więcej. Nowości, jazdy testowe w ramach biletu wstępu! zobacz info .

Wyjazdy na Motor Show | BP Gryf